Ζητείται 1 άτομο άνω των 29 ετών ή ζευγάρι, διδάξιμο με αισιόδοξο χαρακτήρα και οργανωτικό μυαλό για πωλήσεις και συνεργασία σε επιχείρηση διατροφής χωρίς ρίσκο. Εισοδήματα από προμήθειες βάση...
απόδοσης.

 Τηλέφωνο για συνέντευξη 6972334873

Δημοσίευση σχολίου

Templated by Blogger Items