Ζητείται 1 άτομο άνω των 29 ετών, διδάξιμο με αισιόδοξο χαρακτήρα και οργανωτικό μυαλό για συνεργασία σε επιχείρηση διατροφής. Εισοδήματα από προμήθειες βάση απόδοσης... Τηλέφωνο για συνέντευξη 6972334873


6/2/2012

Δημοσίευση σχολίου

Templated by Blogger Items