Ζητούνται 3 άτομα άνω των 29 ετών

Ζητούνται 3 άτομα άνω των 29 ετών, με αισιόδοξο χαρακτήρα και οργανωτικό μυαλό για συνεργασία και πωλήσεις σε επιχείρηση διατροφής, με μικρό...
κεφάλαιο εκκίνησης και χωρίς ρίσκο. Εισοδήματα από προμήθειες βάση απόδοσης.


Τηλ: 6972334873

Δημοσίευση σχολίου

Templated by Blogger Items