Ζητούνται άτομα
Ανεξάρτητοι Συνεργάτες, με άνεση στην επικοινωνία, ζητούνται από το μεγαλύτερο Vip Travel Club... Ελεύθερο ωράριο, υψηλές αποδοχές. Πληροφορίες κατόπιν προσωπικού ραντεβού. 

Τηλ. 6984095965 , 6997040073

Δημοσίευση σχολίου

Templated by Blogger Items