ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ... ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ

Τηλ::6985653748

Όνομα*:baggelis

Δημοσίευση σχολίου

Templated by Blogger Items