Άτομα ικανά ,υπεύθυνα ζητούνται για εξυπηρέτηση πελατών, παρέχετε...  εκπαίδευση, επιλογή ωραρίου ,άμεσο ξεκίνημα.

τηλ.6971751911

 βιογραφικά dimitrakakirena@gmail.com

Δημοσίευση σχολίου

Templated by Blogger Items