--> Προσφέρουμε μια θέση εργασίας νοσηλεύτριας κατ οίκον νοσηλείας, για εσωτερική εργασία στην Ολλανδία. Γλώσσα επικοινωνίας τα Αγγλικά. Απαραίτητα Προσόντα: • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή άλλο...
αναγνωρισμένο πτυχίο από ΕΕ • Καλή Γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών , Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧ

Αποστολή Αγγλικού βιογραφικού στο zetamedicaljobs@gmail.com

Δημοσίευση σχολίου

Templated by Blogger Items