-->    Αναζητώ εργασία σε εστιατόρια,μπαρ,σε τουριστικά γραφεία,σε ξενοδοχεία,τηλεφωνήτρια, ως ...
οικιακή βοηθός(εκτός μαγείρεμα,),μπειμπισίτερ,καθαρίστρια,παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων κτλ.

Όνομα*:    Κατερίνα Γιαννήλου
Email*:    Kaith17@gmail.com

Δημοσίευση σχολίου

Templated by Blogger Items