Ζητούνται 2 νοσηλευτές για εργασία στην Ολλανδία σε κατ’ οίκον νοσηλεία με...
αρχικό συμβόλαιο συνεργασίας ενός (1)έτους. Απαραίτητα Προσόντα:

•Απόφοιτοι ΤΕΙ

•Καλή Γνώση Αγγλικών ή Ολλανδικών

• Άδεια – Δίπλωμα Οδήγησης

Καθήκοντα :•Εργασία πενήντα ωρών εβδομαδιαίως
Προσφέρονται :•Εκμάθηση της Ολλανδικής Γλώσσας •Προοπτική απασχόλησης σε μεγάλα νοσοκομειακά ιδρύματα της Ολλανδίας και του Βελγίου, •Δωρεάν διαμονή και καθημερινά έξοδα διαβίωσης, •Ασφάλιση

•Μισθός 1.350,00 Ευρώ καθαρά/μήνα
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα Αγγλικά στο zetameticaljobs@gmail.com αναγράφοντας RefCode : CaGiv01

Δημοσίευση σχολίου

Templated by Blogger Items